Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı Apt. No:25A/150 Üsküdar/İstanbul

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular » 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla biz Hoopla Elektronik Ticaret ve Lojistik A.Ş. (“Şirket”), KVKK’nın 10.maddesi uyarınca hazırladığımız; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bilgileri içeren Aydınlatma Metnini siz değerli Kullanıcının bilgilerine sunarız.

MADDE 1 – VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvanı                             : Hoopla Elektronik Ticaret ve Lojistik A.Ş.         

Adres                               : Acıbadem Mah. Cecen Sk. Akasya A Kule, Kent Etabı

Apt. No: 25 A/150, Üsküdar, İstanbul/Türkiye

Telefon                            : +90 535 010 10 40

E-posta                            : destek@hoopla.com.tr

İnternet Adresi            : www.hoopla.com.tr        

(“Uygulama”)               : Mobil ve internet bağlantısı olan cihazlarda ürün ve hizmet siparişi için kullanılan, tüm fikri ve sınai hakları Şirkete ait olan Hoopla Market adlı uygulama.

Mersis Numarası             : 0463117801000001

MADDE 2 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Kimlik (ad, soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, doğum tarihi), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)), finans (ödeme ve ödeme yöntemine ilişkin bilgiler), müşteri işlem bilgisi (sipariş, alışveriş, alışveriş geçmişi bilgileri, Uygulama kullanım bilgileri, iptal/iade talep, sepette yer alan ürün/hizmet bilgileri, fatura bilgileri), lokasyon (Uygulamayı açarken ya da cihaz ayarlarınızdan vereceğiniz izin ile işlenen konum bilgisi), işlem güvenliği (kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları, cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli), pazarlama (çerez kayıtları, indirim kodu bilgisi) ve kişisel verileriniz ve bu verilerle birlikte tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verileriniz ile bu verilerin analizi neticesinde ortaya çıkan verileriniz (uygulamada en çok sipariş edilen ürünler) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile Şirketimiz tarafından yurt içinde işlenmektedir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sahte abonelik, hileli işlem ve mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi ve/veya engellenmesi için denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması için bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi,
 • Uygulama üyelik kaydının gerçekleştirilmesi,
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Teslimat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kuryelerimiz ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi yürütmek,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyete yönelik aktivite ve süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,
 • Şirketin kullanıcı talepleri veya ihtiyaçları halinde iletişim kurması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası soru ve şikâyetlerin cevaplanması, taleplerin yerine getirilmesi için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Yapılacak satışlara ilişkin sipariş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşlenen kişisel veriler uyarınca promosyon, reklam, kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin kaliteli hizmet sunabilmesi için istatiksel çalışmaların yapılması,
 • Online ortamlarda gerçekleştirilen sözleşme süreçlerinin yürütülerek bu işlemlere dair kayıtların tutulması,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşme kapsamında ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • İşlenen kişisel veriler uyarınca ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi.

MADDE 3 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARIM AMACIMIZ

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan yurt içindeki üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve sözleşmenin ifası ve mevzuata uygunluğun sağlanması üst amaçları çerçevesinde ve aşağıdaki amaçlarla aktarılmaktadır.

 • İş Birimlerimiz: Şirketin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi.
 • Kuryelerimiz: Kuryeler ile Müşteriler arasındaki iletişimin sağlanması, sipariş operasyonlarının yürütülmesi, kuryelerin siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirilmesi.
 • Yetkili gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları: Faaliyetlerin yasaya uygun olarak yürütülmesi, adli süreçlerin yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Anlaşmalı avukatımız ve muhasebecimiz: Adli, idari ve mali süreçlerin takip edilmesi.
 • İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz: Uygulama yazılımı, operasyonu ve güvenliği desteğinin alınması, ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama, reklam ve sınıflandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik iletilerin hazırlanması ve gönderilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek alınması, müşteri iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık hizmeti alınması.

MADDE 4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel verileriniz, Uygulama üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizi e-posta adresimiz, destek@hoopla.com.tr veya 05350101040 telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşmanız halinde; bu kanallar üzerinden toplamaktayız. Kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine dayanak hukuki sebeplerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartı ile sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliliği nedeniyle işlemekteyiz: Uygulamaya üye olunması, sipariş verilmesi, ödeme yapılması, siparişlerin teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır (Bu süreçte işlediğimiz kişisel verileriniz; ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, adres, sipariş ve ödeme bilgileri).
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz: Şirketin ticari faaliyetini ve sözleşmedeki edimini yasaya uygun olarak yerine getirmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır. Bu sebebe örnek olarak, Şirketin fatura düzenlemesi, ticari defterlerini tutma yükümlülüğü gösterilebilir (Bu süreçte işlediğimiz kişisel verileriniz; ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, adres, fatura bilgileri).
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz: Alternatif uyuşmazlık çözümleri, hukuki ve cezai adli süreçlerde delil oluşturmak ve ispat faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlemekteyiz: 6563 sayılı Kanun, 5651 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halleri hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz: Müşteri tercihlerine göre kategorilerin oluşturulması ve müşteriye buna uygun seçeneklerin sunulması gibi faaliyetler için hukuki sebep oluşturmaktadır (Bu süreçte işlediğimiz kişisel verileriniz; müşteri ID, ürünlere ilişkin tercih ve ilgi alanları).
 • Uygulama girişinde veya cihazınızın uygulama ayarlarından konum verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde işlemekteyiz.

MADDE 5 – İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK m.11 kapsamındaki her türlü sorunuzu ve talebinizi Şirketimizin yukarıda yer alan adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizden yukarıda yer alan e-posta adresimize veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla da iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve kişisel verilerinizi işlerken esas aldığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVVK”) Kapsamında Müşteri Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nı inceleyebilirsiniz.