Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı Apt. No:25A/150 Üsküdar/İstanbul

KVKK Politikası

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular » KVKK Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Sizlerin kişisel verilerinizi işlememize, korumamıza dair kurallarımızı ve süreçlerimize dair işbu Politikayı T.C. Vergi Numaramız 4631178010, MERSİS Numaramız   0463117801000001, Merkez adresimiz Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya A Kule Kent Etabı Apt. No:25 A/150 Üsküdar/İstanbul, e-posta adresimiz destek@hoopla.com.tr olan Hoopla Elektronik Ticaret ve Lojistik A.Ş. (“Şirket”) olarak aşağıda bilgilerinize sunarız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni”’ni www.hoopla.com.tr’den görüntüleyebilirsiniz.

İşbu Politika’da yer alan “Uygulama” ifadesinden Hoopla Market Uygulaması anlaşılacaktır.

1-) İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:

Öncelikle kişisel verilerinizi işlerken aşağıda yer alan veri işleme ilkelerini esas almaktayız:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Sizlere sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işliyoruz:

 • Kimlik: Ad, soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, doğum tarihi
 • İletişim: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
 • Finans: Ödeme ve ödeme yöntemine ilişkin bilgiler
 • Müşteri işlem bilgisi: Sipariş, alışveriş, alışveriş geçmişi bilgileri, Uygulama kullanım bilgileri, iptal/iade talep, sepette yer alan ürün/hizmet bilgileri, fatura bilgileri
 • Lokasyon: Uygulamayı açarken ya da cihaz ayarlarınızdan vereceğiniz izinle işlenen konum bilgisi
 • İşlem güvenliği: Kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları, cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli
 • Pazarlama: Çerez kayıtları, indirim kodu bilgisi
 • Kişisel verileriniz ve bu verilerle birlikte tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verileriniz ile bu verilerin analizi neticesinde ortaya çıkan verileriniz: Uygulamada en çok sipariş edilen ürünler

Yukarıda anılı kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurt içinde işliyoruz.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sahte abonelik, hileli işlem ve mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi ve/veya engellenmesi için denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması için bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi,
 • Uygulama üyelik kaydının gerçekleştirilmesi,
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Teslimat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kuryelerimiz ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi yürütmek,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyete yönelik aktivite ve süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,
 • Şirketin kullanıcı talepleri veya ihtiyaçları halinde iletişim kurması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası soru ve şikâyetlerin cevaplanması, taleplerin yerine getirilmesi için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Yapılacak satışlara ilişkin sipariş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşlenen kişisel veriler uyarınca promosyon, reklam, kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin kaliteli hizmet sunabilmesi için istatiksel çalışmaların yapılması,
 • Online ortamlarda gerçekleştirilen sözleşme süreçlerinin yürütülerek bu işlemlere dair kayıtların tutulması,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşme kapsamında ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • İşlenen kişisel veriler uyarınca ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi.

2-) Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amacımız:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yer alan yurt içindeki üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve sözleşmenin ifası ve mevzuata uygunluğun sağlanması üst amaçları çerçevesinde ve aşağıdaki amaçlarla aktarılmaktadır.

 • İş Birimlerimiz: Şirketin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi.
 • Kuryelerimiz: Kuryeler ile Müşteriler arasındaki iletişimin sağlanması, sipariş operasyonlarının yürütülmesi, kuryelerin siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirilmesi.
 • Yetkili gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları: Faaliyetlerin yasaya uygun olarak yürütülmesi, adli süreçlerin yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Anlaşmalı avukatımız ve muhasebecimiz: Adli, idari ve mali süreçlerin takip edilmesi.
 • İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz: Uygulama yazılımı, operasyonu ve güvenliği desteğinin alınması, ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama, reklam ve sınıflandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik iletilerin hazırlanması ve gönderilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek alınması, müşteri iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık hizmeti alınması.

3-) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebeplerimiz:

Kişisel verileriniz, www.hoopla.com.tr İnternet Sitemiz ve Uygulamamız üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizi e-posta adresimiz, destek@hoopla.com.tr veya 05350101040 telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşmanız halinde; bu kanallar üzerinden toplamaktayız. KVKK m.5 ve m.6’da yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşağıda yer almaktadır.

 • Tarafınız ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartı ile kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliliği nedeniyle işlemekteyiz.
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz.
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlemekteyiz.
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması nedeniyle işlemekteyiz. Meşru menfaat değerlendirmesini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kriterleri uyarınca yapmaktayız.
 • Uygulama girişinde veya cihazınızın uygulama ayarlarından konum verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde işlemekteyiz.

Yukarıda anılı hukuki sebeplerden en az biri bulunuyor ise, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasını sormuyoruz. Yalnızca KVKK’da yer alan hukuki sebepler bulunmadığında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasının bulunup bulunmadığını soruyoruz.

Yukarıda anılı hukuki sebeplerimize ilişkin detaylı bilgiye “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni”’nden ulaşabilirsiniz.

4-) Veri Güvenliğiniz İçin Aldığımız Tedbirler:

Sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, muhafazası, kişisel verilerinize hukuka aykırı erişimin önlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

5-) İlgili Kişi Olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkınız:

KVKK m.11, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin yani ilgili kişilerin haklarını düzenlemiş olup, İlgili Kişi olarak haklarınız aşağıda belirtilmektedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, veri işlenmesine dair bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizi işleme amacımız ve kişisel verilerinizin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme; aktarılıyor ise yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme, aktarım söz konusu ise bu hususun aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizi mevzuata uygun işlememize rağmen, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarım söz konusu ise bu hususun aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonuç ortaya çıktığı hallerde bunlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

KVKK m.11 kapsamındaki her türlü sorunuzu ve talebinizi Şirketimizin yukarıda yer alan adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizden yukarıda yer alan e-posta adresimize veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla da iletebilirsiniz.